يكي از انواع موادمخدر كه امروزه از مواد نسبتاً پر مصرف مي باشد ، آيس ، شيشه يا كريستال است. وجه تسميه اين ماده مخدر اين است كه اين ماده در بعضي حالات ، شكل ظاهري آن شبيه خرده شيشه است و يا تكه هاي كوچك يخ ، اما بيشتر به صورت دانه هاي ريز است . اين ماده در اروپا و آمريكا بيشتر به نام آيس شناخته مي شود. شابو كه در آسياي جنوب شرقي و خاوردور رواج دارد نيز شباهت هايي با اين ماده دارد . تحقيقات نشان مي دهد كه مهمترين تركيب اين ماده مخدر آمفتامين است. سابقه توليد و مصرف آمفتامين به قبل از جنگ جهاني دوم مي رسد و در زمان جنگ جهاني دوم به عنوان يك داروي مؤثر در رفع افسردگي سربازاني كه مشغول جنگ بودند و يا نيروهايي كه قرار بود چندين شبانه روز را به صورت پيوسته به نبرد مشغول باشند و فرصت استراحت نداشتند براي بالا بردن سطح انرژي آنان استفاده مي شد . با گذشت زمان و مشخص شدن عوارض خطرناك اين ماده و اعتياد به آن ، كاربرد اين ماده به عنوان دارو به تدريج كنار گذاشته شد اما سوداگران و توليدكنندگان موادمخدر ، استفاده از اين ماده را در تهيه موادمخدر جديد در دستور كار خود قرار دادند. شايد اولين و مهمترين ماده مخدري كه از آمفتامين به دست آمد و در سطح وسيع مورد مصرف قرار گرفت اكستازي باشد. قرص اكستازي در كشور ما به ندرت مشاهده و مصرف مي شد اما در سال هاي اول دهه هشتاد ، مصرف آن افزايش يافت و انواع و اقسام اين قرص در بازار قاچاق مشاهده مي شد .

ادامه مطلب...